arif

Kaynağı bulandırmamak

Uzun saç örgüleri yok, az önce hileyle karıncalanan becerikli parmakların tuttuğu bir makasla kökünden kesilmiş. Adam, hayatının en uzun ve en huzurlu uykusuna dalmış. Bir …

ateş_İnsan

Özgürlük ve kadavra

Özgürlüğü öğütlüyor, vazgeçmeyi öğretmesi gerekirken. En sağlam öğretiler bile, zorunluluğun bilinciyle gelen bir iç aydınlanma olduğunda ısrarcı. Özgürlüğün, gerçeği inkara vardırmadan ama ona fazla da …

Yağmur

Bu yorgunluk başka

Uykuyla gelen gevşekliğe benzemiyor. İradeye bağlı bir dikkat dağınıklığı veya onu izleyen bir yorgunluğu andırmıyor. En geriye, en başa dönmenin bile gerekmediğini, iyi bir sözün …

arif

Hüznün mazisi

Fiziksel ve ruhsal olarak ayrı yerlerde olunamayacağı kesin hükmü üzerinden sürüyor tartışma. Son oylamanın kutuplaştırıcı etkisinden hareketle, ileride olası bir yönetim kriziyle birlikte toplum olarak …

Arif

Mülksüzlerin katkısı

Geçerli tek kuralın kuralsızlık olduğu yerde, bunu kökünden düzeltmeye yönelmeyen her çaba, güçlünün keyfiliğine meşruiyet kazandıran bir özveriye dönüşür. Karşı duruyormuş gibi göründüğü her anında, …

arif

Görmenin sakıncaları üstüne

Çocuk Mesih, Baba’nın ağzından seslenmişti; “Eğer kör olsaydınız, hiç günahınız olmazdı”. Görmeseydik, hiç suçlu olmazdık. Karanlık bir evrende sınırları kendince belirlenmiş saf hayallerin tamamı, hiçbir …

Deniz

Temsili coşku

Yaşanan bir kez yaşanır, sonrası bu deneyimin hep eksiğine bir anımsama ile kendini duyuran kötücül bir yinelemesinden ibaret. An içinde gerçekle doğrulanmamış ama eskinin hatırasıyla …

Arfi_Altan

Samimiyet süslemeleri

Yıkımı gereksinir, olabilecek en mükemmel yıkımı. Var olan bir anda yok oluverdiğinde, inanılması en güç olan en kusursuz şekilde gerçekleşmiştir. Onu şüpheli hale getiren, olabilecek …

Eskimeyen icat­­­­­

İnsan icadıyken, insanın icabına bakan bir şey oldu. İcat ettiği makinenin ürettiğini tüketen insan, göz açıp kapayıncaya kendi icadına öğütülen bir nesneye dönüşüvermişti bile. Dokuz …

Arif_Altan_

Film seti

Güneşli bir gün. Okulun bahçesi, neşeli gençlerle dolup taşmış. Üzerlerinde bando takımı üniformaları olan bir grubun içinde. Kulağının dibinde bando borusu çalıyor. Başını çevirdiği anda …